Водопад „Честненско усое“

Водопад „Честненско усое“

Rating

Река Честна образува близо до гр. Якоруда в Рила планина няколко красиви водопада. Най-големият от тях е наречен Честненско усое, но е познат и като Якорудски водопад. Счита се за един от най-привлекателните в България. Водата му се излива от около 15 метрови скали, но образува игриви струи благодарение на камъните, разположени по течението му – сякаш водата им излиза от няколко чешмички.

Достигането до водопада е по пътечка, която вие зад дървена беседка от пътя за курорт „Трещеник“. Тя ни среща първо с по-малките 5-10 метрови водопади, за да стигне накрая до „Честненско усое“. Той е природна забележителност, а районът около него - защитена местност.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic