News

Latest news, articles and other information from the tourism world.

 • slovac-university-of-technology-in-bratislava_310x161_crop_12ff587c23

  SAVE THE DATES! INTERNATIONAL PARTNERS’ MEETING AND STUDY TRIPS IN HUNGARY, SLOVAKIA, AND AUSTRIA

  The DANUrB+ International Partners’ Meeting will be held between 10th and 15th October 2021 in Hungary, Slovakia, and Austria. The Budapest University of Technology and Economics and the Slovak University of Technology in Bratislava are hosting the event and have planned Study Trip to the Northern Section of the Danube on October 10th and 11th, Project Partner’s Meeting with Workshops in Bratislava on October 12th and 13th, and Western European Study Trip in Austria during October 14th and 15th.

 • danube-limes-roman-history-map_310x161_crop_d5ccd1aa2e

  LDL Museum Cluster Brand Positioning

  The Living Danube Limes (LDL) Museum Cluster Brand Positioning was one of the main topics on the 1st International Conference within the EU Interreg DTP Project “Living Danube Limes”, held on 07-08.09.2021, virtually hosted by the University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, and the Lead Partner - Danube University Krems.

 • shield-design-for-lusoria-victoria-goddess-cut_310x161_crop_f71b4020a4

  Roman Cruise on the Danube River in 2022

  Тhe big dream of the Living Danube Limes (LDL) project will become reality in 2022 – a cruise down the Danube with a reconstructed 4th century lusoria, the “Danuvina Alacris”. The plan for the cruise, which connects all countries bordering directly on the Danube, all LDL pilot sites, and which will hold a bunch of synergies with sister projects along the Danube, was started in May.

 • erasmus-1-new_310x161_crop_5c742aa7e9

  Проект HERTOUR4YOUTH - популяризиране на туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на дигитални умения на младите хора

  Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е партньор по проект HERTOUR4YOUTH, финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, който има за цел да даде възможност на младите хора да популяризират туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на собствените си дигитални умения. В проекта участват общо 6 партньори, от 5 различни страни (Великобритания, Нидерландия, Италия, Гърция и България). Водещият партньор е Civic Computing (CIVIC), който е един от най-големите доставчици на дигитална работа за шотландското правителство.

 • conference_310x161_crop_d2cf04dfb8

  Проектът QuesTour популяризира културно-исторически маршрути и ресурси в България и Сърбия

  Културно-исторически маршрути и ресурси, които са слабо изследвани и познати досега, бяха популяризирани благодарение на трансграничния проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225.

 • ques-tour-festival_310x161_crop_4a9ff2e9f7

  Старинни оръжия, автентична керамика, традиционни ястия от Северозапада и още занаяти и изкуство от България и Сърбия показа фестивалът QuesTour във Враца

  Трансграничното събитие (2-4 юли 2021 г.) събра в местността „Вратцата“ край Враца творци и занаятчии, танцьори и певци. Участници и посетители създаваха нови връзки помежду си, обмениха добри практики и културни ценности. Фестивалът се проведе в рамките на трансграничния проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225, а негов организатор беше Община Враца, която е партньор по проекта. Водещ партньор на проекта е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, партньор от Сърбия ЕНЕКА, Ниш.

 • vratsa-municipality_310x161_crop_60be686aa1

  Cross-border festival in Vratsa will show the culture, customs, and traditions on both sides of the Bulgarian-Serbian border

  The festival will be held from Friday to Sunday - July 2-4, 2021, in the "Vratsata" area near Vratsa. It is organized by the Vratsa Municipality under the Project QuesTour - Valorization and capitalization of unexplored cultural and historical resources in the cross-border region of Bulgaria and Serbia, CB007.2.13.225, in which it is a partner. The leading partner of the project is the National Tourism Cluster "Bulgarian Guide", and the partner from Serbia is ENECA, Nis.

 • grand-opening-in-sombor-1_310x161_crop_c90f68ade9

  5th DANURB+ International Partner Meeting and Cultural Tours in Sombor, Serbia

  The 5th DANUrB+ International Partner Meeting took place in Sombor, Serbia on June, 15-17, 2021. It gathered journalists from Croatia and Serbia and more than 90 participants from the 6 different partner countries (Hungary, Serbia, Romania, Bulgaria, Croatia, and Slovakia).

 • bononia-western-gate-remains-in-the-kaleto-neighborhood-covered-with-geotextile-2_310x161_crop_32d0e0d88e

  Историческа туристическа обиколка връща участниците във времето на античните легиони

  Разгадаване на кодирани столетни послания, вълнуващо прелистване на овехтели дневници, търсене на отдавна забравени съкровища – това предлага третият тур от трансграничния проект „Questour“ между България и Сърбия. Участниците в туристическата обиколка ще бъдат въвлечени във вълнуващото приключение да разкриват скрити загадки и така, стъпка по стъпка, да се придвижват към следващия обект.

 • sombor-3_310x161_crop_0d2d68c7c9

  CULTURAL TOURS, SITE VISITS AND CITY WALKS WILL SPICE UP THE DANURB+ INTERNATIONAL PARTNER MEETING

  The DANUrB+ International Partner Meeting in Sombor, Serbia will be held on 15th – 17th June 2021. Its overflowing program will allow participants to visit several attractions and to gain knowledge from the best practices in the field of tourism from the host city and the surrounding area. Cultural tours, site visits and city walks will add value to the experience of the participants, while discussing on topics such as the developing process in peripheral shrinking cities, the Atlas of DANUrB towns, potentials of intangible heritage, etc.

 • questour-2_310x161_crop_6163942428

  Туристи влизат в ролята на предприемачи, за да възстановят традиции и обичаи

  Инициатива на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и ЕНЕКА ще предизвика туристи с цел да бъдат предложени начини за възстановяване на позабравени традиции и обичаи от района на Перник и Кюстендил, а от сръбска страна - в района на Пирот. Група туристи ще бъдат преведени през различни забележителности с характерни поминък, занаяти или традиции, като ще бъдат насърчавани да ги разглеждат от гледна точка на предприемачи, които трябва да ги възстановят и направят привлекателни за предизвикване на туристически интерес.

 • boji-most-2_310x161_crop_19543248ca

  Bulgarians and Serbians will look for traces of legendary magical creatures

  Two groups of adventurers will head out on both sides of the Bulgarian- Serbian border to look for traces of the former mythical creatures that inhabited these lands. Demigods, dragons and halls, fairies, witches and sorcerers, orcs and goblins, dwarves and giants are sung in legends and works of folk art.