хребет "Кончето"
Антония Иванова

хребет "Кончето"

Rating

Самият релеф на Пирин – гледан дори отдалеч – кара кожата ни да настръхне. Усещането обаче да стоиш в началото на Кончето е още по-силно и всепоглъщащо, а насладата от това да го минеш не може да се сравни с нищо друго.

 

Емоционално погледнато, Кончето е едно трудно предизвикателство за духа и волята. Географски погледнато, то представлява седловина в северната част на Пирин, която свързва върховете Кутело и Бански суходол и която се намира на 2810м надморска височина. Скалният ръб, който се спуска стръмно и от двете си страни, е дълъг около 400 метра, като на места ширината му не е повече от половин метър. Североизточните склонове на Кончето се спускат почти отвесно към разположения отдолу циркус Бански суходол. Югозападните склонове – спускащи се към долината на Влахинска река – макар и по-полегати, са също толкова страшни. Гледката е толкова заплашителна, че човек има само две възможности: или да се върне по пътя си или колкото се може по-скоро да премине през Кончето.

 

Самото минаване на Кончето, при летни условия, всъщност е достатъчно добре обезопасено и подготвеният турист няма от какво да се притеснява. Преминаването е улеснено благодарение на металното въже, поставено за пръв път още през 1963 година. От 1969г. пък съществува алтернативен маршрут по успоредна на Кончето пътека, прокопана по югозападния склон. Тази пътека спестява на туриста ужасяващата гледка към дъното на Бански суходол на североизток, но пък донякъде отнема от чувството за гордост при преминаване на цялата седловина. Преди 1963 година обаче покоряването на Кончето не е било задача за всеки. Всъщност, седловината носи това име именно защото преди поставянето на въжето, туристите е трябвало да я „яхнат“ и да се набират напред, за да преминат най-тесните й участъци.

 

До Кончето може да се стигне от хижа Яворов или хижа Вихрен. В близост до него, в посока хижа Яворов, е изграден алпийски заслон със същото име, в който може да се пренощува при спешност. От другата страна на Кончето, към връх Вихрен, пък има пътека към хижа Вихрен, която преминава през друг заслон – Казана – където човек може да се приюти в случай на лошо време.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic