Регионален исторически музей

Регионален исторически музей

Rating

Богатото историческо минало на пловдивския край е намерило своя дом в Регионалния музей в града под тепетата. Той се състои от четири експозиции, всяка разположена в самостоятелна сграда в централната част на Пловдив. Всеки според предпочитанията си може да разгледа колекциите: „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX в.”, „Съединение на България 1885 г.” и „Музеен център за съвременна история”.

Една от най-красивите възрожденски къщи в Стария град е дала покрив на експозицията „Българско Възраждане“. В уникалната къща-музей „Христо Г. Данов” се помещава колекцията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX в.” В сградата на Областното събрание на Източна Румелия се помещава експозицията „Съединение на България 1885 г.”. А в бившия Офицерски клуб се намира Музейният център за съвременна история.

Историческият музей на Пловдив е създаден през 1951 г. Освен да съхранява и опазва културните ценности и историята на региона, той работи и за приобщаване на младите към българската история и култура чрез разнообразна програма – образователни програми, музейни уроци, работни ателиета и др.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic