Дивотински манастир "Света Троица"

Дивотински манастир "Света Троица"

Rating

Недалеч от София и Банкя, в близост до село Дивотино, на северните склонове на планина Люлин се намира манастирът „Света Троица“. Той е сред най-старите и запазените манастири в околността, макар през вековете на османска власт също да е бил разграбван и увреждан много пъти, подобно да други православни храмове. Смята се, че е построен в първата половина на XI век, но от старата постройка са останали малко елементи – част от иконостаса и три икони. Легендата разказва, че докато орали нивата си, двама съпрузи открили съкровище от жълтици и в знак на благодарност, решили да издигнат храма.

По време на Второто Българско царство манастирът се превърнал в просветен център и се сдобил с имоти в околността. В днешния си вид той е от 1902-ра година в Атонски стил.

Дивотинският манастир е един от манастирите, където са се приютявали видни революционери от борбите за Национално освобождение, сред които самият Левски. Малка кръстовидна постройка с неголям двор, с чешма и градина, през XVIII-ти век в манастира е имало килийно училище, а днес е приятно място за отмора под сенчестия навес и пейка, обграден от хълмове и потоци.

Освен това, тук се пази и иконата на Света Богородица, за която се вярва, че е чудотворна.

Неслучайно тук често е идвал Цар Фердинанд, което му дава наименованието Царски манастир.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic