Национален археологически институт с музей
Георги Йорданов

Национален археологически институт с музей

Рейтинг

От 1892 г. Националният археологически институт към Българска академия на науките и археологическия музей се помещава в една от най-старите и запазени до днес сгради в столицата - бившата Буюк джамия (Турската джамия). Строежът й продължава от 1451 до 1494 г. В началото носи името на един от везирите на султан Мехмед II – Коджа Махмуд Паша Джамиси. Стените на джамията били изградени от неголеми каменни блокове, споени с хоросан и обградени с тухли. Този тип строеж, познат като клетъчен градеж е типичен за османското стрителство. По време на руско-турската освободителна война джамията е превърната в болница. От края на 1879 г. е предоставена за библиотека с музей.

 

Националният археологически институт се грижи за изследването на културата - материална и духовна, създавана от най-дълбока древност по българските земи. Той е най-голямата научно-изследователска институция за археология в цяла Югоизточна Европа. Институтът функционира към Българската академия на науката. Сред активната работа на учените и експертите му е координирането на всички теренни археологически проучвания в страната.

 

Към института има музей с богата постоянна и множество временни експозиции. Постоянната е разделена на четири сектора - „Праистория“, зала „Трезор“, „Централна зала“ и „Средновековие“. Първата обхваща най-ранните обитатели на българските земи – от старокаменната, новокаменната, каменномедната, ранната и средна бронзова епоха. Зала „Трезор“ представя съкровища, сред които и световно известните златни съдове и дискове от Вълчитрън (Плевенско), сребърните гарнитури за конска амуниция от Луковит (Ловешко) и златните накити и сребърни съдове и монети от Николаево (Плевенско). В зала „Трезор“ са изложени и инвентар от гробове и други ценни предмети от къснобронзовата и ранножелязната епоха до късна античност. В „Централна зала“ са представени паметници от тракийската, елинската, римска, византийска, българска и османската култури. Зала „Средновековие“ впечатлява с атрактивна архитектура и с разнообразието на ценните си предмети – керамика, бижута, оръжия и много други.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК