Национален етнографски музей
Национален етнографски музей

Национален етнографски музей

Рейтинг

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН) е националният център за етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания. Разполага с богати библиотеки и архиви (теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания и др.), а Националният етнографски музей съхранява десетки хиляди обекти, цялостно представящи българската традиционна култура.

 

ИЕФЕМ-БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна история и съвременност на България, с изследване на културните явления и процеси в балкански, европейски и световен контекст. Чрез дейностите на Националния център за нематериално културно наследство и Националния етнографски музей системно се издирва, събира, съхранява и представя културното наследство.

 

Колекциите на Националния етнографски музей наброяват над 55 000 експоната. Те включват веществени предмети от културата на българите както в страната, така и в чужбина: Македония, Западните покрайнини, Северна Добруджа, Банат, Бесарабия и други страни.

 

Музейният фонд е обособен в следните колекции:“Дърворезба. Домашни занятия и покъщнина”, “Медникарство”, “Ковано желязо”, “Керамика”, “Накити”, “Земеделие и животновъдство”, “Шевици”, “Дребни тъкани”, “Едри тъкани”, “Българско народно облекло”, “Обичаи и обреден реквизит”, “Чуждестранно изкуство”, “Изобразително изкуство”.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК