Чудните мостове
Петър Чолаков

Чудните мостове

Рейтинг

Чудните мостове, наричани още Скалните мостове, са природен феномен, разположен в в Западните Родопи в карстовата долина на река Еркюприя. Най-големият и внушителен мост е широк около 15 м. и дълъг почти 100 м. Най-високата му арка е с височина 45 м. и дължина 40 м. Другият мост е по-отдалечен и до него се стига по трудно. Следва понорна пещера, която поглъща водите на р. Еркюприя, която излиза на повърхността след цели три километра по-надолу. В миналото мостовете са представлявали пещера, образувана от разломните сили реката. С течение на времето части от нея се срутили, оставайки величествените мраморни мостове.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК