Младежки театър „Николай Бинев”
Младежки театър „Николай Бинев”

Младежки театър „Николай Бинев”

Рейтинг

Младежки театър „Николай Бинев” е държавен репертоарен театър, който представя не само класически и съвременни български и чуждоезични пиеси, но и спектакли, насочени към детска и младежка аудитория. В последните няколко години неговата дейност се активизира и в посока на „неформални” (за българската театрална действителност) прояви – малки концерти, литературни четения на поезия и драма и др. Това го превръща в уникален по своята концепция културен институт, който привлича към своите сцени широка възрастова аудитория.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК