Новини

Актуални новини, статии и друга информация

 • presentaion-slide-screenshot-participants_310x161_crop_935faac94a

  ФОКУС ГРУПА ЗА РИМСКОТО НАСЛЕДСТВО ПО РЕКА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ КУЛТУРЕН МАРШРУТ

  На 25 ноември 2021 г. Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” организира онлайн фокус група, посветена на римското наследство по река Дунав като част от общ европейски културен маршрут. Съорганизатори бяха другите двама български партньори - Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Център за интерпретиране на наследството. Двамата асоциирани партньори – Регионален исторически музей Видин и Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae” взеха активно участие в събитието и споделиха своя опит за новите находки на римското наследство в Бонония/Видин и значимостта на възстановките на живо и дейностите на реконструкторските групи.

 • bononia-fortress-present-day_310x161_crop_1d7d334684

  ПОСЕЩЕНИЯ НА ПИЛОТЕН ОБЕКТ БОНОНИЯ/ВИДИН

  По проект „Living Danube Limes” (LDL) бяха проведени посещения на пилотния обект на 3 етапа от българските партньори. Предварителен етап през април 2021 г., a етапи 1 и 2 през октомври 2021 г., като координатори на пилотния обект бяха Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” (НТК-БП), Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Център за интерпретиране на наследството. Заедно с асоциирания партньор Регионален исторически музей Видин (РИМВ) те обсъдиха настоящите и бъдещите възможности за по-нататъшно развитие на Бонония/Видин, Синаговци и Рациария/Арчар. По време на всички етапи бяха представени целите, начинанията и очакваните резултати на проект LDL, а също така споделени мнения и опит за това как богатото антично наследство на видинския край да бъде популяризирано и как да се вдъхновят институциите за управление на наследството да използват иновативни подходи и местните общности за активно участие в инициативи, свързани с наследството.

 • dan-ur-b-sr-cr-0_310x161_crop_fd721254b3

  ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ DANURB+ СПОДЕЛИХА ОПОЗНАВАТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В СЪРБИЯ И ХЪРВАТИЯ

  Поредната партньорска среща и опознавателно пътуване по проект DANUrB+ се проведоха в 2 трансгранични държави – Сърбия и Хърватия, между 8 и 12 ноември, 2021 г. Включиха се партньори по проекта и заинтересовани страни от 6 различни националности – Унгария, Сърбия, Румъния, България, Хърватия и Словакия.

 • dan-ur-b-partner-meeting-hu-sk-at-1_310x161_crop_22806b5506

  ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ DANURB+ НА ПЪТЕШЕСТВИЕ, СВЪРЗВАЩО ОБЩНОСТИТЕ В УНГАРИЯ, СЛОВАКИЯ И АВСТРИЯ

  Международната партньорска среща на DANUrB+ се проведе в 3 различни държави – Унгария, Словакия и Австрия, между 10 и 15 октомври, 2021 г. Тя събра повече от 50 партньори и заинтересовани страни от 6-те страни по проекта – Унгария, Сърбия, Румъния, България, Хърватия, и Словакия.

 • dan-ur-b-dia-3_310x161_crop_7106eccbef

  Нова Международна асоциация DANUrB ще обединява политиките, свързани с Дунав

  В Естергом, Унгария, бе създадена Международната асоциация DANUrB (DIA), с което завърши Първата международна конференция DANUrB+, организирана от Будапещенския университет по технологии и икономика и Унгарския център за съвременна архитектура. Целта на DIA е да трансформира международния проект между 7 дунавски държави в устойчив и активен формат на сътрудничество, като координира културни инициативи по поречието на река Дунав и планира да създаде сертификационен знак Danube Urban Brand на дунавските селища. Международният проект ще стимулира трансфера на знания относно оперативните стратегии за поддържане на трансграничните корпорации в институционализирана рамка, фокусирана върху различните екологични и социални аспекти.

 • slovac-university-of-technology-in-bratislava_310x161_crop_12ff587c23

  Запазете датите! Международна партньорска среща и опознавателни пътувания в Унгария, Словакия и Австрия

  Международната партньорска среща по DANUrB+ ще се проведе от 10 до 15 октомври, 2021 г. в Унгария, Словакия и Австрия. Будапещенският университет по технологии и икономика и Словашкият технически университет в Братислава са домакини на събитието и са планирали опознавателно пътуване към северната част на река Дунав на 10 и 11 октомври, среща и уъркшопи на партньорите в Братислава на 12 и 13 октомври, както и още едно опознавателно пътуване в Западна Европа, в Австрия, на 14 и 15 октомври.

 • danube-limes-roman-history-map_310x161_crop_d5ccd1aa2e

  Позициониране на бранда LDL клъстер от музеи

  Позиционирането на бранда „Living Danube Limes (LDL) клъстер от музеи“ беше една от основните теми на провелата се от 07 до 08.09.2021 г. Първа Международна Конференция по проект “Living Danube Limes”, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Тя се състоя в онлайн формат, с виртуални домакини Университета в Нови Сад, Факултет по технически науки, и водещият партньор – Дунавския университет в Кремс.

 • shield-design-for-lusoria-victoria-goddess-cut_310x161_crop_f71b4020a4

  Римски круиз по река Дунав през 2022 г.

  Голямата цел/мечта по проекта Living Living Limes (LDL) ще се осъществи през 2022 г. - круиз по река Дунав с реконструирана лусория от IV век, наречена „Danuvina Alacris“. Планирането на круиза, който ще свърже всички държави, граничещи директно с Дунав, всички пилотни обекти по LDL и който ще осъществи куп полезни взаимодействия със сестрински проекти по реката, започна през месец май.

 • erasmus-1-new_310x161_crop_5c742aa7e9

  Проект HERTOUR4YOUTH - популяризиране на туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на дигитални умения на младите хора

  Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е партньор по проект HERTOUR4YOUTH, финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, който има за цел да даде възможност на младите хора да популяризират туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на собствените си дигитални умения. В проекта участват общо 6 партньори, от 5 различни страни (Великобритания, Нидерландия, Италия, Гърция и България). Водещият партньор е Civic Computing (CIVIC), който е един от най-големите доставчици на дигитална работа за шотландското правителство.

 • conference_310x161_crop_d2cf04dfb8

  Проектът QuesTour популяризира културно-исторически маршрути и ресурси в България и Сърбия

  Културно-исторически маршрути и ресурси, които са слабо изследвани и познати досега, бяха популяризирани благодарение на трансграничния проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225.

 • ques-tour-festival_310x161_crop_4a9ff2e9f7

  Старинни оръжия, автентична керамика, традиционни ястия от Северозапада и още занаяти и изкуство от България и Сърбия показа фестивалът QuesTour във Враца

  Трансграничното събитие (2-4 юли 2021 г.) събра в местността „Вратцата“ край Враца творци и занаятчии, танцьори и певци. Участници и посетители създаваха нови връзки помежду си, обмениха добри практики и културни ценности. Фестивалът се проведе в рамките на трансграничния проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225, а негов организатор беше Община Враца, която е партньор по проекта. Водещ партньор на проекта е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, партньор от Сърбия ЕНЕКА, Ниш.

 • vratsa-municipality_310x161_crop_60be686aa1

  Трансграничен QuesTour фестивал ще покаже културата, обичаите и традициите от двете страни на българо-сръбската граница

  Фестивалът ще се проведе от петък до неделя - 2-4 юли 2021 г., в местността „Вратцата“ край Враца. Той се организира от Община Враца по проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225, в който тя е партньор. Водещ партньор на проекта е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, партньор от Сърбия е ЕНЕКА, Ниш.