Българска народна банка (БНБ)
Георги Йорданов

Българска народна банка (БНБ)

Рейтинг

Българската народна банка функционира от 1879 г. От 1939 г. до днес се помещава в третия си дом – специално изградена масивна сграда, която е считана за един от архитектурните шедьоври на времето си. В нея са вградени прецизност, елегантност, но и пестеливост. При градежа й е направена уникална връзка – плавен преход към съседната Буюк джамия (днес Археологически музей). Сградата пази автентичния си вид още създаването си, обявена е за паметник на културата.

Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети. От няколко години в сградата на институцията е създадена музейна експозиция, която представя богатството от антични и средновековни монети от V в. пр. Хр. до днес, откривани на територията на България. В експозицията участват още монети, емитирани за нуждите на паричното обращение на страната; историята на банкнотната емисия, осъществявана от БНБ след 1885 г. и др. Сред атрактивните експонати в музея са бюрото на банков служител от 30-те години, с автентични пишеща и сметачна машини, телефон, с тогавашни папки, касови дневници и писалки. Представен е и стар уред за сечене на монети, а на посетителите се предлага да пробват технологията, използвана още в античността.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК