Ротондата „Св. Георги“
Георги Йорданов

Ротондата „Св. Георги“

Рейтинг

Ротондата „Св. Георги“ се намира в двора на Президентството, сред останките от древния град Сердика. Тя е най-старият архитектурен паметник в София и единствената запазена до покрив постройка от Римската империя. Появата й се отнася към началото на IV в. , когато Сердика често е посещавана от император Константин Велики. Тя се превърнала във важно средище на християнството при официализирането му като религия в Римската империя. Ротондата се споменава от редица книжовници през вековете, като Владислав Граматик, Св. Пимен Зографски и др. Предполага се, че името си на Св. Георги храмът носи още от VI в. В хилядолетната й история има период, в който е бил превърнат в джамия. Тогава били направени някои промени по нея, били заличени стенописите й. След Освобождението ротондата била занемарена. Години по-късно, през 1915 г. тя е ремонтирана, като стенописите били отново открити, минарето премахнато и богослуженията възобновени.

 

Днес тук се извършват ежедневни богослужения на църковнославянски език, а песнопенията се изпълняват с т. нар. източно църковно пеене или известно като византийска музика, характерно за древната православна църква. А всичко това позволява връзката с миналото да бъде заздравена, усетена от всеки посетител и запазена.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК