Църква „Св. Георги Победоносец“

Църква „Св. Георги Победоносец“

Rating

Храмът „Св. Георги Победоносец“ е известен сред златоградчани като новата църква. Тя е издигната 37 години след първата църква тук – „Св. Успение Богородично“. Построена е през 1871 г. Това сочи надписа на северната й фасада. Както при строежа на много други храмове, и тук градежът се свързва с легенда. Св. Георги се присънил на млада невеста, като казал, че тя трябва да започне изграждане на храм на негово име. Скоро започнал строежа. Но собственикът на кариерата, от която се добивали камъните за църквата, бил турчин, който забранил това. После св. Георги се присънили на него, като го увещавал да не пречи. Така турчинът разрешил да продъжли строителството и дори за освещаването й направил дарение за курбан.

Църквата „Св. Георги Победоносец“ е голяма, куполна, едноапсидна псевдобазилика с открит притвор на запад. Обявена е за паметник на културата. Камбанарията й е построена през 1911-1912 г. Иконите й и днес са в сравнително добро състояние. Храмовата икона и част от иконите на иконостаса са дело на майстор Нестор, който бил представител на Дебърската школа. Много от иконите в храма са от Света гора и имат ктиторски надпис.  

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК