Крепост „ Хисаря”, гр. Хасково

Крепост „ Хисаря”, гр. Хасково

Rating

Сред многобройните места по българските земи, доказващи наличието на живот и култура тук е крепостта „Хисар“ край гр. Хасково. Тя е издигната през X в., но в основите й лежат останките на тракийско селище от края на VIII в. В крепостта били оформени вътрешен и външен град. Във вътрешния са открити водохранилища, останки от жилища, някои вероятно номадски, глинени съдове. Сред находките са и сечива и инструменти за дървообработване, железни върхове на стрели и копия, каменарски пособия. Намерени са и над 100 гроба от XII-XIV в. с ценни накити в тях. Вътре в крепостта личат фрагменти от строителна керамика. Има части от различни епохи - ранножелязна, римска, ранновизантииска и Средновековие.

Крепостта се разполага на около декар и половина площ. Тя е сякаш вградена в склоновете и скалите сред борова гора. Входът й е бил от трудно достъпната страна на хълма. Запазени са и някои от кулите, осигурявали защитата на твърдината.

Днес този паметник на историческото минало се намира в южната част на Хасково.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic