Стара градска баня "Дели Хамам" (Виртуален музей на водата)

Стара градска баня "Дели Хамам" (Виртуален музей на водата)

Рейтинг

Старата градска баня "Дели Хамам" е построена през XVI-XVII . и в края на 90-те години на XIX в. е обявена за архитектурен паметник с национално значение. Днес, в сградата се помещава единственият в Европа Виртуален музей на водата -  атракцион, в който под стъклен под е възстановена в оригинален вид отоплителната система "хипокауст".

photo_35x35_crop_ef4819ba99

Добавен от:

eva.popova