Архитектурно-исторически резерват Вароша

Архитектурно-исторически резерват Вароша

Рейтинг

Историческите завещания могат да се видят в много части на Ловеч, но най-силно присъствие имат в Архитектурно-историческия резерват „Вароша“. Той е т. нар. стара част на града, с уникалния вид на множеството си автентични възрожденски сгради. 

photo_35x35_crop_ef4819ba99

Добавен от:

eva.popova