Централна минерална баня
Георги Йорданов

Централна минерална баня

Рейтинг

Впечатляващата сграда, намираща се зад малка градинка с фонтан срещу Централни хали, принадлежи на Централна минерална баня. Построена е през 1913 г., за да се използва горещия термален извор на града на това място. Сградата притежава големи архитектурни и художествени качества. Външният й вид представлява умело съчетаване на различни архитектурни стилове, типични за България в началото на ХХ в. и през Средновековието.

 

Фасадната украса впечатлява с разнообразни решения. Многоцветни керамични плочки изграждат два фриза, чиято връзка с форми от растителния свят и геометрията е лесно доловима. Високите художествени постижения в украсата са дело на изтъкнати български творци. Вътрешната част на сградата е не по-малко атрактивна – тя се характеризира основно с откритост и пространствена свобода. Макар и по функционалност и по вид Централната минерална баня да притежава редица достойнства, тя е затворена за дълъг период от време, още от 1986 г. Възниква идеята тя да бъде адаптирана за музей за история на София с постоянна експозиция. Музеят се разполага в 11 зали, притежава над 120 000 културни ценности – находки от археологически разкопки, накити, монети, вещи на исторически личности и мн. други. Запазена и доразвита е геотермалната част на сградата, за да се използва по-пълноценно потенциала на минералната вода.     

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема