Крепост "Состра"
Георги Йорданов

Крепост "Состра"

Рейтинг

В долината на р. Осъм, умело прикрита от околните възвишения, край троянското село Ломец е разположена крепостта Состра. Римляните, които започнали издигнето й през II в. избрали нарочно мястото, заради равния му терен, близостта до естествен водоизточник, планина и обработваема земя. Между 500 и 1000 войници пазели изключително важния някога път, свързвал провинция Долна Мизия с Тракия. По останките от твърдината са открити следи от улична система, водопроводна канализация, казармени помещения, склад за зърно, санитарни помещения, лазарет. Запазените до днес крепостни стени напомнят за величествените размери на калето – 11-метров зид пазел вътрешността му. А разположените в средата наблюдателни кули се издигали още по-внушително и с 16-метровата си височина осигурявали надеждно охраната на пътя. Въпреки това, обаче, през V в. крепостта престава да изпълнява функциите си, след като е ограбена и опожарена от нашественици.

 

Днес останките на твърдината се издигат близо до железопътната линия, а указателни табели край асфалтовия път, свързващ Троян и Ловеч, напътстват за местоположението й. Откритите в нея множество монети, съдове, накити и други предмети може да се видят в различни музеи. Може би най-ценната находка – древна тракийска маска от V-IV в. пр. Хр. се пази в Националния исторически музей в София.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК