Античен театър
Димитър Руйков

Античен театър

Рейтинг

Античният театър е бил една от основните обществени сгради в Античен Филипопол. Освен като културно средище, той е имал важна роля в обществено-политическия живот на цялата провинция Тракия, тъй като сградата е ползвана и за седалище на тракийското провинциално събрание. Разположен е на стратегическо място в града - в седловината между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Според открит наскоро надпис (б.а.2016 г.) върху постамент за статуя, театърът е бил построен през 90-те години на I век сл. Хр. По това време градоначалник на Филипопол е бил Тит Флавий Котис - първият управник на града и потомък на тракийската царска династия.

 

Татърът и до днес е един от най-добре запазените антични театри в света. Също както в театрите в цялата Римска империя, в театъра във Филипопол почетните зрителски места са надписвани. Освен за  градската управа, обозначени места има и за магистрати, приятели на императора и др.

 

Вероятно част от зрелищата като борби с животни са се провеждали в театъра, за което свидетелстват и характерните особености на конструкцията му. Открити са надписи и изящни статуи, включени и сега в архитектурата на сградата. Майсторската консервация и реставрация на римския театър в Пловдив е призната за едно от върховните постижения на българската  школа.

 

Днес театърът е една от емблемите на Пловдив и е отлично адаптиран за съвременен културен живот. Заради отличната акустика и естетика на мястото, тук ежегодно се провеждат многобройни спектакли.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК