Пещера "Съева дупка"
Георги Йорданов

Пещера "Съева дупка"

Рейтинг

Разноцветната пещера "Съева дупка" се намира край ловешкото село Брестница. В петте й зали и над 400 метра галерии са разположени огромно разнообразие от ледникови форми и пещерни образувания, изпъстрени в най-различни цветове.  

 

Входът й е тайнствено обрасъл в мъхове и папрат. Първата зала е Купена, а втората – Срутището, е обсипана с каменни блокове, вероятно след много отдавнашно земетресение. От тавана й висят множество малки сталактити, като каменен дъжд. Встрани се е разположил най-дебелият сталактон в пещерата с височина 4,5 м и обиколка цели 13 м. Погледът приковава искрящата му северна стена, обсипана сякаш с изумителни скъпоценни камъни. И вкамененият водопад наблизо.

 

Следват залите Хармана, Белия камък и Космоса. Хармана е известна с акустичните си качества, множеството концерти и заснети филми. В нея се намират единствените за България наклонени сталактити, разположени необичайно постоянното въздушно течение.  

 

Името на пещерата „Съева дупка“ се дължи на двама братя близнаци – Съю и Сею, които я използвали за укритие по време на турското иго. Много преди тях тя е обитавана от животни и хора – при благоустрояването й са открити кости на животни, глинени съдове и римски монети.

 

Пещерата е обявена за природна забележителност и посреща любознателните си гости целогодишно.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК