Гео-парк „Искър-Панега“
Друми в думи

Гео-парк „Искър-Панега“

Рейтинг

Поредица от мостчета и кътчета за отдих разкриват прелестни гледки в Геопарк „Искър-Панега“. Този различен парк започва около половин километър преди гр. Луковит. Маршрутът му следва течението на р. Панега, мостчетата се вият край скалите над самата вода и пренасят своите гости в един приказен природен свят. В него има впечатляващи меандри, красив каньон, пленителни гори и гледки, чудновати скални образувания, получили определения като Делвата, Резето, Въртопа, Корабът Радецки, Носът. Според някои тук се намира най-ясно изразеният стар меандър в страната, който се намира в местността „Котлен“. Съществува вярването, че по тези места има особена енергия и хармония, която успокоява нервите. Загадъчната пещера Панежка Темна дупка се намира в този район.

 

Геопарк „Искър-Панега“ се състои от два района. Това са Карлуковски карстов комплекс и ландшафтен парк „Панега“. Той е първият геопарк в България. На територията му се намират много геоложки, геоморфоложки и палеонтоложки обекти, както и такива с културно-историческа или природна стойност. Трасето на парка върви почти хоризонтално със само едно леко изкачване. Лесно, красиво, приятно – достатъчно причини да бъде посетено това място.   

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК