Съдебна палата
Георги Йорданов

Съдебна палата

Рейтинг

Една забележителна сграда от 30-те години на миналия век е дом на столичните съдилища. Съдебната палата е разположена в самия център на София, в началото на бул. „Витоша“. В нея се провеждат заседанията по всички най-значими за страната процеси, както и текущи второ и третоинстанционни търговски, граждански и наказателни дела. Стилът на сградата може да се характеризира като строг, което изцяло се вписва в нейното предназначение. „Виновници“ за този стил са огромната входна част, която представлява голямо стълбище с пет масивни врати, разположени между величествена колонада. Статуите на две лъвици зорко пазят парадния вход от двете му страни. На четирите етажа на сградата са разположени общо 480 помещения, от които 23 са заседателни зали.

 

Съдебната палата е градена дълго – цели 11 години. Причините за това са много и различни. Историческият строеж е завършен през 1940 г.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК