Народно събрание на Република България
Георги Йорданов

Народно събрание на Република България

Рейтинг

Народното събрание на Република България е учредено през 1879 г. Сградата му има историческо значение и е паметник на културата. Построена е в кратки срокове през 1884-1886 г. в неоренесансов стил. Вътрешното й пространство е преустройвано многократно, достроявани са и разширения към основната сграда. Под зданието се намира древен некропол на антична Сердика.

 

Сред най-ценните предмети в сградата са самите банки на депутатите. Те са изработени през 60-те години м. в. по уникална технология от варен бук. Атрактивен е и тежащият повече от един тон полилей, който се намира във фоайето на северния вход. Библиотеката на Народното събрание пази всички стенографски дневници на заседанията на парламента от учредяването му до наши дни.

 

Емблематичният девиз, който е изписан над централния вход – „Съединението прави силата“ е премахван само веднъж, за да бъде заменен с „В съединението е силата“. Новият обаче не бил приет добре и бил възстановен добре познатият до днес стар девиз.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК