Байкушева мура
Явор Вълчев

Байкушева мура

Рейтинг

Едно от най-известните дървета в България е Байкушевата мура. Причината – то е второто по възраст в страната след Гранитовският дъб. Но то е най-старото иглолистно дърво в страната и едно от най-старите в света. Байкушевата мура е почти връстница на българската държава. Нейната възраст е определена на около 1 300 години. Прочутото дърво е от вида "черна мура" (Pinus leucodermis). Намира се в Пирин планина, на около 300 м от хижа "Бъндерица", на 1 930 м н. в.

 

Хилядолетното дърво е открито през 1897 г. от лесовъда Константин Байкушев. Негов "кръстник" е бащата на поета Никола Вапцаров - Йонко Вапцаров, който бил водач на експедициите на лесовъда Байкушев в района.

 

Височината на Байкушевата мура е 26 м, диаметърът на ствола – 2,2 м, а обиколката му – 7,8 м. За да бъде обгърната, трябват поне шестима едри мъже. Това, обаче, не е препоръчително да се прави, тъй като стъпването по корените й ги наранява. А те, корените, са истински впечатляваща гледка. Преплетени са плътно около дебелото стъбло и заедно с дългите напречни клони и вградената в тях хилядолетна история канят всеки посетител да ги запечата в снимка.  

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК