Природен парк "Сините камъни"
Димитър Руйков

Природен парк "Сините камъни"

Рейтинг

Казват, че Природен парк "Сините камъни" е една от най-привлекателните части от Източна Стара планина. Паркът с площ от 11380,3 ха. представлява уникална смесица от причудливи скални образувания, впечатляващи пещери и водопади, уникална флора и фауна. Множеството археологически паметници и исторически местности свидетелстват за значението на тези възвишения за духовността и живота на хората, заселили се тук още от дълбока древност. 

Синият цвят на камъните, от където идва името на Парка, се наблюдава само при специфични атмосферни условия – най-често вечер и се дължи на техния геоложки състав и съдържанието на кварцпорфир.

 

Природен парк Сините камъни се отличава с голямо биологично разнообразие – тук се срещат над 1000 растителни вида, сред които множество редки и защитени видове. Животинският свят е представен от 244 вида гръбначни и 1153 вида безгръбначни животни. Части от парка се намират на пътя на прелетни птици, а интерес за орнитолозите представляват и скалните местообитания на защитени грабливи птици, вкл. белоглавият лешояд (Gyps fulvus).

 

Една от най-известните природни забележителности в парк „Сините камъни“ е скалният феномен Халката - една от емблемите на града. Скалното образувание се извисява сред каменни зъбери и непристъпни чукари на 550 метра височина над долната лифтена станция. Легендата гласи, че някога "Халката" е била в море и там са били завързани корабите. Младите двойки пък вярват, че ако минат заедно през "Халката", те ще останат влюбени за цял живот. Други скални феномени са Ръкавичката и Куклите, Иглите, Калоянови кули, Бъчвата, Еньова булка, Овчаря, Скалата на смъртното наказание, Скалата на плача, Камилата и Жабата, както и пещерите Змееви дупки, Футула, Хайдушка, Песчаник и др.

 

Територията на парк Сините камъни обхваща исторически местности от древността (напр. тракийски светилища, римска крепост в Хисарлъка) до недалечното минало и борбите за национално освобождение. По поречието на р. Манастирска през Късното средновековие е била разположена т.нар. Сливенска Мала Света гора, като и в днешни дни могат да се видят останки от съществуващите навремето манастири.

На територията на Природен парк “Сините камъни” съществуват множество екопътеки и различни тематични пешеходни маршрути. Има изграден открит седалков лифт, който свързва посетителския център на Парка с небезизвестната местност Карандила.

 

Природните дадености на парк Сините скали предоставят отлични условия за практикуване на различни форми на специализиран туризъм - алпинизъм и спелеология, колоездене, делта и парапланеризъм, трекинг и др. 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК