Стобски Пирамиди
Димитър Йорданов

Стобски Пирамиди

Рейтинг

"Стобските пирамиди" или "Гъбите", както ги наричат местните, са образувани в речно-ледников шлейф, натрупан в полите на планинския слой по време на ледниковия период, покривал някога високите части на Рила.  Оцветени в жълто-кафявата гама, високите между 7 и 10 метра пирамиди се извисяват над село Стоб, близо до град Благоевград . Повечето от тях са с конусовидна форма, покрити с каменна шапка.  Съставът на пръстта и слабата спойка са предпоставка за бърза ерозия, поради което някои пирамиди се разрушават с времето, а други се образуват постоянно.

 

Легендата свързва възникването на скалните пирамиди с красотата на девойка от рилското село Бозовая. Тя и бъдещият и жених решили да се оженят. Сватбарите тръгнали надолу към с. Стоб, където се намирала единствената черква наблизо. По пътя минали през местността "Момена" и стигнали до пътеката на съседния на пирамидите рид. Булката обаче била толкова красива, че кумът не се стърпял и пристъпил да я целуне. Заради греха на кума всички сватбари се превърнали в каменни фигури. Каменната процесия и до днес е ням свидетел на събитията от онова време. 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК