Античен град „Нове”

Античен град „Нове”

Rating

 

 

Античен град „Нове” се намира на около 4 км източно от град Свищов и крие несметни исторически богатства. 

По време на Великото преселение на народите, Нове е бил основен граничен пункт на Римската империя и като такъв е бил свидетел на немалко сблъсъци между различни племена и народи. 

Първоначално на това място възниква лагер, в който се е разположил VIII - ми Августов легион, идващ от Панония. Целта му е била да пази не много високия десен дунавски бряг и най-вече лесната за атакуване долина на малката река Дермен дере. Точно на това място, през 250 г., готите форсират река Дунав. Готският вожд Книва нахлува в балканските провинции, превземайки столицата на провинция Тракия - Филипополис, като разбива войските на Деций и убива Римския император.

Въпреки обсадата на Нове от войските на Книва, крепостта успява да се защити успешно и не пада в ръцете на готите. През следващите десетилетия в Мизия следват още няколко готски нашествия и през 376 г., получавайки статут на федерати, те се заселват в границите на Римската империя с разрешението на император Валент.

От средата на 4 в., по време на гоненията на християни в готските земи на север от Дунавав, в Долна Мизия се заселват готи-християни. Мизийските готи са и първите покръстени представители на германски племена, които впоследствие създават почвата за християнизация и на други германски племена  като гепиди, вандали и руги. 

 

През 473 г. поради благоприятното стратегическо положение Теодорих Велики избира Нове за своя резиденция и столица на готското кралство. Така през 488 г. оттук започва знаменития поход на Теодорих към Рим, довел до падането на Западната Римска империя под управлението на остготския владетел.  

Готите разтърсват устоите на Римската империя и пишат световната история, а мъдрото и умело управление на Теодорих Велики се оценява от редица исторически анализатори като светъл лъч в тъмното Средновековие.

 

Първоначално крепостната стена била дървена, заобиколена от дълбоки ровове. По-късно, в края на столетието, гарнизонът вече имал каменна защитна стена с кули и вътрешни стълби. В края на III и началото на IV век военният лагер се разраства и се превръща в крепостен град със смесено военн

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК