Хотел "Национал Палас"

Хотел "Национал Палас"

Rating

В центъра на град Сливен, в тихия архитектурен резерват „Добри Желязков – Фабрикаджията" е разположен Хотелски комплекс "Национал Палас".

Новоизграденият хотел „Национал Палас“ е с достъп до улица „Великокняжеска“ – една от най-красивите улици в централната градска част на Сливен. Главният вход на комплекса е маркиран с двуетажен обем, решен във възрожденски стил, в който е разположена охрана и административна част – офиси, счетоводство, управител.
Архитектурното решение на четризвездния хотел е подчинено на търсене на луксозен бизнес хотел, във възрожденски архитектурен ансамбъл в сърцето на града, композиран от основните градоустройствени елементи – къща, двор, улица, преминаване от двор в двор, преминаване от сграда в сграда.
Цялата композиция създава едно неповторимо разнообразие от открити и закрити пространства, смяна на погледите, динамика на околното пространство. Рецепцията е организирана като център на цялата композиция с панорамен изглед към главния вход с открит и подземен охраняем паркинг.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК
Topic