Резерват "Яйлата"
Димитър Руйков

Резерват "Яйлата"

Рейтинг

Яйлата е археологически резерват на 2 км от с. Камен бряг. Макар да е едно историческо и археологическо място, то не е само това... А включва чудна природа, с всички красоти на скалистия морски бряг, с богато разнообразие на растителния и животинския свят. Резерватът се простира върху 300 декарова приморска тераса, отделена от морето с около 60 метрови скали. Върху тази площ се намират множество исторически паметници от различни епохи. Намерените предмети и останки от жилища свидетелстват за живот от V хил. пр. Хр. Открит е пещерен град със 101 дялани на ръка жилища, които хилядолетия наред са използвани с тази цел, а някои дори като гробници или църкви. През Средновековието те са функционирали като манастирски комплекс. Има и три некропола, издълбани в скалите, предназначени за фамилни гробници, всеки със свои специфики. При т. нар. Голяма Яйла се намира малка ранновизантийска крепост от края на V в. със запазени, макар и частично, четири кули и една кула-порта. От античността са останали още светилище, жертвени камъни, винарни и др. Останки за отдавна живян живот  в района има и под вода – от морското дъно са извадени каменни и железни котви и части от оловни и от каменно-дървени котви, както и  разнообразни керамични материали.

 

Край Яйлата преминава миграционният път на птиците Via Pontica. Тук гнездят или прелитат към африканските брегове около 180 вида пернати. Това прави мястото много подходящо и предпочитано за орнитоложки туризъм. От животинските видове са регистрирани повече от 270. 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК