Шабленска тузла
Антония Иванова

Шабленска тузла

Рейтинг

Шабленската тузла е солено езеро (тип лагуна) с площ от 250 дка, което се намира на около 6км източно от гр. Шабла. Езерото е отделено от морето с пясъчна коса, която е широка около 80 м и по която са се образували красиви дюни. Средната му дълбочина е 0.6 м.

 

Тръстиката, която огражда езерото го превръща в уютен дом за многообразие от животински и растителни видове. Тук могат да се видят 13 вида застрашени растения, вписани в Червената книга, и 41 вида птици. Езерото е известно с лечебната си кал, чието находище е изключително богато и за чието несекващо формиране играят важна роля местните водни флора и фауна. Заради биоразнообразието си и местното си значение, то е обявено за защитена територия.

 

Край езерото върви пътека, която отвежда посетителя в един чуден свят, чието спокойствие нарушава само крясъкът на птиците. На места са изградени удобни наблюдателни платформи.

 

В близост до езерото има почивни бази, изградени на крачки от морето, в което тук нерядко се виждат делфини от самия бряг. Плажът пред къмпинга е дълъг и чист и гарантира една много по-спокойна почивка от много други места по Черноморието.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК