Резерват "Тъмната гора"

Резерват "Тъмната гора"

Рейтинг

Сред красивите склонове на Западните Родопи все още са запазени части от несъществуващите вече гигантски дъбрашки гори. Тези останки се срещат единствено тук и са смесните елови, букови и смърчови гори на поддържан резерват "Тъмната гора". Някак закономерно звучи името му – типичната му дървесна растителност е със сериозна височина, която трудно пропуска светлина.

 

Територията се намира край село Ковачевица, по поречието на р. Канина на 1400-1600 м н. в. Средната възраст на тези дървета е между 180 и 200 години, а височината надвишава 50 м. Освен типичните ели, букове и смърчове се срещат и други представители на висшата флора – над 90 са те. Под вековните сенки се крият и много животни – близо 120 вида гръбначни и много безгръбначни. Растителността е опазила и някои застрашени екземпляри в национален и европейски мащаб.

 

В резервата преминаването е разрешено само по маркираните пътеки.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК