Резерват "Сребърна"
Светломира Тодорова

Резерват "Сребърна"

Рейтинг

Един от най-красивите биосферни резервати в България се намира на 16 км от гр. Силистра, близо до с. Сребърна. Площта, включваща едноименното езеро и околностите му, е част от редица международни споразумения за опазване на биоразнообразието, като Списъка на ЮНЕСКО и др.

 

Мястото е и сред 100-те национални туристически обекта на България. Важността му се свързва основно с птиците – тук гнездят 221 вида пернати. Сред тях са малък корморан, къдроглав пеликан, блестящ ибис, ням лебед, малка белочела гъска, сива гъска, мустакат синигер... Езерото е единственото в България традиционно гнездово находище на голяма бяла чапла. Важността му се допълва и от преминаващия над него миграционен път на прелетните птици - Via Pontica. По богатство не отстъпват и представителите на животинския свят – 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни, 24 вида риби, 139 вида растения, от които 13 редки и защитени от изчезване. Интригуващи са и плаващите тръстикови острови, в които гнездят "жителите" на езерото. Тук има природонаучен музей с препарирани представители на езерните обитатели и възможност за видеонаблюдение на птиците. А за улавяне на магическия дух на това място през обектива, за отмора или просто съзерцаване съдействат екопътеката край езерото, наблюдателните площадки и беседките за отдих.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК