Джамия "Баня баши"
Георги Йорданов

Джамия "Баня баши"

Рейтинг

Единствената джамия в София се счита за истински архитектурен шедьовър. Намира се в центъра на града в близост до няколко други забележителни сгради – Централни софийски хали,  Централна минерална баня, православния храм „Св. Неделя“ и др. Счита се, че е построена през 974 г. по мюсюлманското летоброене или 1566-1567 г. Това сочи надпис върху арката над вратата. Числата са единствената част от него, която историците успяват да разчетат.

 

„Баня баши“ е изградена с финансирането на Молла Ефенди Кадъ Сейфуллах. Впечатляващият градеж представя тенденциите в османската архитектура от XVI в. Изпълнението му е дело на прочутия османски архитект Мимар Синан. Стените на джамията са изградени от дялан камък и тухли. Най-изящната част – минарето, събира възхитените погледи на вярващи и обикновени туристи. Молитвите, които се провеждат тук често са атракция за минувачите – особено по време на празници мюсюлманите заемат пространството пред самата джамия, макар капацитетът й никак да не е малък – до 1 200 души.  

 

Вътрешността на „Баня баши“ е цялостно реставрирана през 1983 г.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема