"Джумая" джамия
Димитър Руйков

"Джумая" джамия

Рейтинг

Една от най-старите и най-внушителните османски култови постройки на Балканския полуостров се намира в Пловдив. Намира се в центъра на пешеходната зона на града. Тя идва от времето на завладяване на българските земи от османските войски. Построена е през XIV в. на мястото на разрушената катедрална църква "Св. Петка Търновска". Век по-късно сградата й била съборена и на нейно място била изградена днешната джамия. И днес тя е действаща и е главен мюсюлмански храм в Пловдив.  

 

Сградата впечатлява с големината си, с украсата и архитектурата си. Внушителната правоъгълна постройка е с размери 40 на 30 метра, а вътрешният й е само 33 на 27 метра. Оригинална е стенописната украса в молитвения салон. Предполага се, че е поставена към края на XVII или началото на XIX в. Пъстрите картини съдържат богати растителни орнаменти – цветове, клонки, гирлянди с вмъкнати цитати от Корана. Отличителна черта на пловдивската джамия е многокуполният й покрив. Съставен е от девет купола, покрити с олово. През 1878 г. на югозападната й външна част е поставен слънчев часовник, дарен от руски офицер.      

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема