Джамия "Осман Пазвантоглу"

Джамия "Осман Пазвантоглу"

Рейтинг

Сред многото исторически сгради, разположени в Градската градина на Видин е Джамията на Осман Пазвантоглу. Нейната каменна сграда е построена през 1801 г. В двора й има малка библиотека, съхраняваща ръкописи и книги с религиозна тематика. Библиотеката е посветена на майката на Пазвантоглу. А самата джамия се счита, че е построена в памет на баща му. Храмът е известен с липсата на турския полумесец на минарето. Вместо това има стилизирано обърнато сърце. Този факт е провокирал интереса на мнозина изследователи, но и до днес има единствено предположения за причината. Едното е, че то показва противопоставянето на Видинския управител срещу султана. Втората догадка е, че символизира любовта към майка му. А третата, че е израз на несподелената му любов към българска девойка.  

 

Джамията на Осман Пазвантоглу е позната още като "Сърцатата джамия". Стените й са изписани с религиозни текстове. Таванът притежава красива дърворезба. Сградата е паметник на културата с национално значение.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема