Музей на текстилната индустрия – Сливен
Музей на текстилната индустрия – Сливен

Музей на текстилната индустрия – Сливен

Рейтинг

Музеят на текстилната индустрия в Сливен е първата постоянна научнотехническа експозиция в България. Това е специализиран музей от индустриален тип, чиято основна задача е да разкрие приоритета на текстилното производство в контекста на социално-икономическите аспекти на цялостното ни стопанско развитие; да покаже историята на текстилната техника и технология; да подчертае ролята на Сливен в индустриалното развитие на страната; да представи българския принос в развитието на световното текстилно производство.

 

Посетителите в музея са не само зрители, а са участници в демонстрации на живо и имат уникалната възможност сами да изпробват своите технически умения. Музейните ценности оформят 36 колекции. Едни от най-големите измежду тях са: текстилни занаяти, занаятчийски изделия, уреди и съоръжения за ръчно текстилно производство, тъкачна техника, плетачна техника и др.

 

Сградата, в която се помещава музеят е първото текстилно училище у нас. Построена е през 1906 г. и е паметник на културата.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК