Кула на Мешчиите

Кула на Мешчиите

Рейтинг

Кулата на Мешчиите е една от двете добре запазени средновековни кули във Враца. Тя е и по-голямата – височината й е 13 метра, има четири етажа – един приземен и три надземни. Приземието се е използвало за склад, а горните етажи за живеене.

Счита се, че Кулата на Мешчиите е изградена през XVI в. за местните аяни (влиятелни граждани в Османската империя). В размирните години на чести въстания, войни и бунтове те имали все по-голяма нужда от защита, тъй като играели важна роля в определянето размера на данъците, намесвали се грубо в обществения живот и не били сред любимците на народа. Затова и изпълнявала жилищно-отбранителни функции. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор.

Към края на XIX в. сградата е преустроена за часовникова кула. Две столетия по-късно е реконструирана. Кулата на Мешчиите е един от символите на Враца, намира се в центъра на града до седалището на общинската администрация.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема