Божи мост
Симеон Донов

Божи мост

Рейтинг

Божият мост е обявен за природна забележителност през 1964 г. и представлява внушителен по размери и красота естествен феномен, който от геоложка гледна точка спада към Западния Предбалкан. Намира се в Чиренско-Лиляшкия карстов район, на около 15 км северно от град Враца. 

 

Образуванието се състои от два скални моста - остатък от карстова пещера, образувана от водите на Лилячкия проток по дължината на склона на Врачанската могила. Височината му достига 20 метра, широк е около 25 метра, а по главната си ос тунелът, с опрените по стените му скални колони, които подпират гладкия таван, е с дължина около 100 метра.  През сухите месеци на годината рекичката под моста пресъхва и остават няколко езерца, пълни с жаби, откъдето идва и другото му име -  “Жабокрек”. 

 

Скалният състав на Божия мост представлява карстови образования сред кредни варовици, датиращи отпреди около 120 млн. г.  Съвременният облик на природния феномен започва да се образува преди десетки хиляди години чрез потъване на пластовете под лек наклон под повърността. Пещерата спада към горните ургонски варовици, а сводът и стените на мостовете към горни орбитолинни пластове, тъй като са изградени от песъчливи органогенни варовици и по тях има вкаменелости от мезозойска морска фауна (орбитолини, миди, охлюви, морски таралежи, брахиоподи и амонити от ранна Креда). Каменните сводове на моста и колоните образуват такива гигантски тавани и слънчеви зали, че едва ли някой посетител може да скрие възторга си от тази неземна чудатост.

 

В близката до него местност Борованска могила, се намират останките на крепост от римско време. До Божи мост може да се достигне по два маршрута - през селата Лиляче и Чирен.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема