Исторически музей "Конака"

Исторически музей "Конака"

Рейтинг

Историческият музей на Видин се помещава в историческа сграда от XVII в. – Конака. Това е бившето турско полицейско управление, а по-късно дом на българската църковна община. Ако погледът ви се спре на елементите от българската възрожденска архитектура – то те са добавени след Освобождението, когато сградата била преустроена.

 

За музей сградата е устроена от 1956 г. В нея се помещава Регионалният исторически музей на Видин. Той работи за съхранението, научната обработка и популяризирането на културно-историческите ценности. Неговите експонати са подредени в отделите Археология, Нумизматика, Етнография, Българските земи  XV-XIX в., Нова история и Най-нова история. Притежава и библиотечен фонд с над 4 600 тома и общ брой на съхраняваните експонати над 63 хиляди.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема