Държавен куклен театър – Видин
Държавен куклен театър – Видин

Държавен куклен театър – Видин

Рейтинг

Куклен театър - Видин е създаден през 1975 г. Той има своя творческа трупа, която се състои от дeсет актьори, както и технически персонал и администрация. Разполага със зала от 150 места. Пътят му от една случайна сцена до днес, в лицето на един развиващ се и търсещ театър, е дълъг и трънлив.

Държавен куклен театър - Видин търси свое отличително излъчване от самото си създаване. В този дълъг път на самоизграждане и оцеляване той се е стремял да задържи тази характерност и автентичност -  това, което прави един театър разпознаваем сред другите. Видинският театър продължава да изгражда пространство, в което се търсят нови изразни средства и се развива театралния език. Бори се за жанрово и стилово многообразие в своята продукция, реализира срещи с интересни творци, разчупва предразсъдъка за облика на „провинциалния” театър.
Видинският куклен театър се опитва да обогати зрителския интерес - от най-малката публика, което е основна мисия на театралната институция, към младите и възрастните.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК