Диоклецианопол

Диоклецианопол

Рейтинг

Римският град Диоклецианопол в гр. Хисаря, се нарежда на едно от първите места в Европа по запазената си оригинална архителктура и укрепителна система. Според археолозите това място е населявано от VI хилядолетие пр. Хр. По-късно на същата територия възниква тракийско селище, от когато всъщност датират и култовите тракийски съоръжения край Старосел. Градът получава статута си като такъв през 293 г. сл. Хр. от римския император Диоклециан, чието име носи в негова чест.

 

Крепостната стена е внушителна, като на места достига височина от 11 м., а южната, от четирите порти се издига на 13 м. В централната част на града, до извор “Момина сълза” се намира резиденцията - най-представителната обществена сграда. Голяма двуетажна постройка , чиито помещения завършват с внушителни сводове.  Термите на Диоклецианопол са едни от малкото съхранени оригинални римски терми на Балканския полуостров, а леението с минерална вода в тях - широко разпространено. Помещенията са били облицовани с бял мрамор, а за отопление е била използвана самата минерална вода. Амфитеатърът в комплекса е бил едно от най-посещаваните и любими места на жителите и гостите на града по онова време. Римската гробница, разположена на около 300 м. южно от укрепленията на града, е запазена в оригинал и е достъпна за посещения.

 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема