Общински исторически музей - гр. Карлово
Общински исторически музей - гр. Карлово

Общински исторически музей - гр. Карлово

Рейтинг

На 12.10.1952 г. в Александровата къща е открит Народният общ музей „Васил Левски“ в Карлово. За основа е послужила музейната сбирка, съществуваща от 1902 г. Тогава музеят има 4 отдела. От 1960 г. се помещава в сградата на старото училище „Отец Паисий“ с постоянна експозиция. Към музея като филиал е картинна галерия, а от 1968 г. и къща – музей „Васил Левски“.

 

От 1952 г. сградата на мъжкото училище престава да се използва като такава и предоставена за музей. Експозицията се открива през 1960 г. От 1973-1987 г. се прави основен ремонт и на 14 юли 1987 г. по случай 150 годишнина от рождението на Васил Левски е открита нова експозиция.

 

От 31.05.2007 г. музеят има статут на Общински Исторически музей заедно с експозициите към него- Мазакова къща и Даскал Ботева къща.

 

През повече от стогодишния период, развитието на музейната дейност в Карлово е многостранна, насочена към събиране, проучване и опазване на историята, културата, традициите в Карлово и Карловския край и популяризиране на делата на националните ни герои, родени тук. Преминавайки през много превратности, музеят винаги  е  бил духовен център, пазител на историческата памет и гордост на региона. Тези непреходни духовни ценности, които и днес в трудното ни съвремие са опора на българския дух, музейната институция в Карлово се стреми успешно да трансформира в ценностна система и да я предаде на бъдещите поколения.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема