Панорама "Плевенска епопея 1877 г."
Станимир Тодоров

Панорама "Плевенска епопея 1877 г."

Rating

Уникалният за Балканите паметник е изграден през 1977 г. по повод 100-годишнината от освобождението на гр. Плевен от османско владичество. Издига се в Скобелевия парк-музей, на мястото на самото бойно поле.

 

Паметникът е с форма на пресечен конус, стоящ върху четири щика. Хоризонталните пръстени, които обхващат сградата, символизират трите щурма на Плевен, а пръстенът със стилизираните щикове - блокадата на града. "Плевенска епопея 1877 г." има четири зали: уводна, панорамна, диорамна и заключителна. В уводната - има шест платна, които отразяват моменти от българската история и Руско-турската война (1877-78 г.); в панорамната - е монтирано  платно с дължина 115 м и широчина 15 м, което илюстрира  събития от третия щурм на  Плевен, ав подножието на платното са пресъздадени окопите с копия на автентични предмети и оръжия. Платното в диорамната зала изобразява боя за гр. Плевен в долината на р. Вит ( 10 .12. 1877 г.). В заключителната зала можете да видите капитулацията на Осман паша и зимното преминаване на Балкана от руската армия, изобразени на две платна.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Added by:

Екип на НТК