„Женски пазар“
Георги Йорданов

„Женски пазар“

Рейтинг

„Житен пазар“, „Конски пазар“, „Георги Кирков“, „Женски пазар“ – все имена на едно и също място, променяло местоположението и облика си през годините, но винаги оставало голямо търговско средище. Много минали поколения го знаели като „Женски пазар“. Счита се, че това название идва от вековното турско робство, когато жените имали право да посещават единствено селския пазар, само в петък.

 

След дългите години експлоатация на това място, то имаше сериозна нужда от ремонт и той се случи. Мястото вече има открита и закрита площ и цялостен по-модерен вид.

 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК