язовир "Студен кладенец"
Десислава Йорданова

язовир "Студен кладенец"

Рейтинг

Язовир "Студен кладенец" е първият язовир построен по средното течение на река Арда, на югоизток от град Кърджали. Бетонната му стена се издига на 68 метра и е дълга 350 метра. Язовирът е построен, за да регулира големия сезонен отток на р.Арда, както и за напояване и производство на електроенергия чрез построения ВЕЦ. Езерото на язовира е подходящо място за риболов. Предпочитани места от местните рибари са заливът при селата Широка поляна и Звезделина, както и склоновете край Гняздово и Калоянци.

 

Естественият каньонообразен пролом, образувал се под стената на язовира, е красиво природно творение, наречено "Шейтана" (от турски: дяволски). Легенди разказват за злите сили, бушували в района и застинали неподвижно в студени и високи скали.  Защитената местност "Големият сипей" е разположена на левия бряг на язовира, а от дясната му страна може да се достигне до резерват "Вълчи дол". Скалистият район наоколо привлича защитени видове птици като лешояд, орел и сокол. Привлекателната водна площ е подходяща за практикуване на водни спортове. Язовирът също така е и дом на много водолюбиви птици като гмуреца, чаплата, гларуса и други.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК