Резерват "Камчия"

Резерват "Камчия"

Рейтинг

Резерват Камчия се намира в долното течение на река Камчия, на 25 км. южно от Варна до курортите Камчия и Шкорпиловци.

 

Целта на резервата е да запази естествения вид на лонгозната гора, в която могат да се видят над 245 вида растения. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра. На територията на резервата се намира едно от най-големите находища на блатно кокиче в България. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения. В резервата има и голямо разнообразие на птици, бозайници и риби. Някои от видовете птици са рядко срещани, като червения щъркел, малкия креслив орел, сокол орко.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК