Природонаучен музей – Варна
Природонаучен музей – Варна

Природонаучен музей – Варна

Рейтинг

Сградата на варненския Природонаучен музей се намира в северната част на Морската градина и е построена през 1917 - 1918 г. от тогавашното Министерство на войната. Създаването на първоначалния музеен фонд е започнало с издирването и събирането на материали и образци. Ловно-рибарското дружество и Аквариума предоставят безвъзмездно препарирани птици. Препарирани бозайници и птици са закупени и от препаратора-любител Георги Дойков.

 

Музеят е открит официално на 22 юли 1962 г. Варненският Природонаучен музей се развива като музей на природата на Черно море (шелфова геология, хидрология, организмов свят) и на цялата крайбрежна сухоземна ивица на България, с нейната пясъколюбива флора и фауна, с лонгозните гори и крайбрежните езера.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема