Държавен куклен театър – Варна
Държавен куклен театър – Варна

Държавен куклен театър – Варна

Рейтинг

През 1951 г. варненската общественост кани известния кукловод, сценограф и режисьор Георги Сараванов, поставил основите на марионетния театър в Пловдив (1948 г.), да основе куклен театър в морската столица на България. Той се отзовава, пристига във Варна и създава актьорска трупа от начинаещи артисти, част от които завършили музикално училище.
През август 1952 г. в стария салон на театър “Варненска комуна” се играе кукленият спектакъл “Патенцето” от Нина Гернет и Тамара Гуревич с марионетки, които Сараванов изработва сам. Неговите уникални кукли от първите спектакли са запазени в Музея на куклите към театъра.
Интересът и радостта, с които малките зрители посрещат спектакъла, показват необходимостта от куклено изкуство в културния живот на Варна. Веднага след успеха на „Патенцето” театърът става културен институт към Градския народен съвет.

Във варненския куклен театър се играят класически и съвременни постановки за възрастни и деца.

Тук е устроен единствения и един от малкото в Европа Музей на куклите. Той е открит през 1985 година. Експозицията представя близо 140 театрални кукли, както и елементи от декори. 

Държавен куклен театър – Варна, разполага със собствено художествено ателие, в което се изработват всички кукли, костюми, реквизити и декори на спектаклите от репертоара на театъра.

В театъра се огранизира Международния куклен фестивал „Златният делфин“. Той се провежда на всеки три години през есента.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК