Крепост Овеч
Димитър Йорданов

Крепост Овеч

Рейтинг

Източно от град Провадия на планинското плато с формата на кораб, наречено „Калето“, се намира крепостта Овеч. Твърдината е населявана последователно от траки, римляни, византийци, българи, турци. Доказателства за първоначалното съществуване на население в крепостта има от III век до първите десетилетия на VII век, а след това от Х–ХІ до края на ХVІІ в. Най-силният период на Овеч е през ХІІ–ХІV в., когато крепостта е военен, религиозен, икономически и административен център на региона.

 

На северния вход на крепостта е изграден мост с дължина 150м., който е свързвал крепостта със съседното плато Табиите. Източният подстъп е запазен в оригиналния си вариант с изсечени в скалата каменни стълби. Западният вход е достъпен откъм града посредством оригинална спираловидна стълба със 111 стъпала. В каменното укрепление могат да бъдат разгледани още "говорещ" кладенец, дълбок 79 м., митрополитска църква, рицарски затвор, кулата с дяволската пътечка и Калугерските дупки.

 

Няколко легенди са свързани с каменната твърдина. Една от тях гласи, че кладенецът, който и днес може да се види там, служил за таен изход по време на нападение. Местните разказват, че преди години пуснали в него белязана птица и след това я забелязали на километри от крепостта, в местността Петров дол.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема