Регионален природонаучен музей - Пловдив
Регионален природонаучен музей - Пловдив

Регионален природонаучен музей - Пловдив

Рейтинг

Музеят е вторият по големина и богатство природонаучен музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея. На първия етаж са обособени залите „Геология”, „Ботаника”, „Безгръбначни животни”, „Земноводни и влечуги”, „Птици” и „Бозайници”, а на приземния етаж – залите „Риби”, „Аквариум” и „Морско дъно”.

 

Музеят представя сладководен аквариум, разположен на 100 кв. м площ, в който са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема